INTEGRAFARM

SÜRÜ YÖNETİMİ, ÇİFTLİK OTOMASYON ve ÜRÜN İZLENEBİLİRLİK SİSTEMLERİ

Tel: +90 216 599 0598 | Mail: bilgi@vetident.com
RFID Destekli Sürü Yönetim Sistemi Tahmini Maliyet HesaplayıcıINTEGRAFARM SİSTEMİ


INTEGRAFARM sistemi özellikle Büyük Ölçekli Hayvancılık İşletmeleri için hazırlanmış uçtan uca entegre yönetim ve otomasyon sistemidir.Yem stokları, silaj stokları, ilaç stokları ve diğer stoklar gibi Tüm Stoklar Anlık Takip edilebilmektedir.Karar destek sistemi ile Tahmini Ürün İhtiyacı belirlenerek stok yönetimi yapılabilmektedir.İstenirse Satış Sistemi de kullanılarak yem, karışım vb gibi ürünlerin satışı da sistemden yapılabilmektedir.
Otomasyon Ekipmanları