INTEGRAFARM

SÜRÜ YÖNETİMİ, ÇİFTLİK OTOMASYON ve ÜRÜN İZLENEBİLİRLİK SİSTEMLERİ

Tel: +90 216 599 0598 | Mail: bilgi@vetident.com
RFID Destekli Sürü Yönetim Sistemi Tahmini Maliyet HesaplayıcıTedavi Yöneticisi| Sağlık İş İdaresi Modülü| İlaç Uygulama Yönetimi| Halk Sağlığı Yönetimi| İlaç Maliyetleri|

Genel İlaç Stok Yönetimi Sağlık Ekibi Yönetimi| Genel Sağlık Maliyet Yönetimi| Aşı ve Koruyucu Uygulamalar Yönetimi| Cattle Crush Sağlık İşlemleri

Sağlık Yönetimi


Vetident Teknoloji | INTEGRAFARM

Sağlık ekipleri ve Hastalık tedavi protokolleri tanımlanabilmekte ve bu ekiplere İş Emirleri atanabilmektedir.


Sağlık ekibinin bu iş emirleri doğrultusunda çalışması sağlanarak Gereksiz Kayıpların Önüne Geçilmesi mümkün olmaktadır.


İş emirleri el terminallerine iletilmekte ve sağlık ekibi hayvanın RFID tag’ını okuttuğunda ne yapılması gerektiği doğrudan kendilerine bildirilmektedir.


Ekip tanımlamaları, ekip stok işlemleri, ilaç ve eczane yönetimi, ilaçların ette ve sütte arınma süreleri takibi yapılabilmektedir.


Sağlık Maliyetleri kullanılan ilaç ve uygulamalar bazında tam olarak ve gerçek zamanlı hesaplanabilmektedir.


Laboratuar Modülü ile günlük yapılan laboratuar testleri kayıt altına alınabilmekte ve raporlanabilmektedir.


Tedavi Yöneticisi

Tedavi yöneticisi çiftlikteki hayvan sağlığı yönetiminde size karar destek sistemi oluşturan bir modüldür.


Parametrik veriler: Hayvanların hastalık kayıtları parametrik verilerle kaydedilir. Bu da hastalıklar hakkında alacağınız raporlarda parametrik olarak arama, filtreleme, gruplama veya mantıki ayrım yapma imkanını size tanımaktadır.


Süreçler: Hastalıklar aynı zamanda süreçlere ayrılarak izlenebilmektedir; tekrarlanan hastalıklar veya tedavisi bitmeyen hastalıklar ayrı ayrı hastalık ve tedavi süreçleri bazında, maliyet ve etkileri açısından izlenebilmekte ve raporlanabilmektedir.

 

Yönetimsel Karar Destek Sistemi: Sağlık performansı analiz raporlarında, hastalık etkilerini en detaylı ve analitik şekilde görmek mümkün olmakta, medikal uygulamaların düzenlenmesini ve gereksiz ekonomik kayıpların önüne geçilebilmesini sağlamaktadır. Hastalık izleme sistemi ile bu alanda dünyanın en detaylı sağlık yönetim sistemini sunan IntegraFarm işletmenizdeki sağlık kaynaklı kayıpların önüne geçebilmeniz için en büyük yardımcınız olmaya aday.


Sağlık İş İdaresi Modülü


• İş emirleri: Hastalığa göre daha önceden yaratılmış protokoller iş emri olarak hayvanlara atanabilmekte ve standartlar dahilinde işlemlerin takibi ve uygulaması yapılabilmektedir. İşe emirleri protokoller bazında olabileceği gibi bireysel bazda da yaratılarak hayvanlara atanabilmektedir.


• Mobil işlemler: Sağlık ekibi padok bazında el terminallerinden işlem uygulanacak hayvanları görüntüleyerek işlemi uygulayabilmekte ve yetkiye göre manuel veya hayvanın kulak küpesi okutularak yapılan işlem onaylanabilmektedir.


• Raporlama: Hayvan bazında, padok bazında veya çiftlik bazında uygulamaları görüntülemek mümkündür. İş emirleri ile uygulamalarda standardizasyon, hız ve sağlık uygulamaları performansları kolaylıkla karşılaştırılabilir ve analiz edilebilir olmaktadır. Bu da dolayısı ile yönetimsel olarak kolaylık ve maliyetlerde büyük oranda düşüşü de birlikte getirmektedir


İlaç Uygulama Yönetimi

• Dozaj: Sistem hayvanın en son tartım veya tahmini kilosuna ve ilaç kayıtlarındaki uygulama miktarlarına göre otomatik olarak bir uygulama dozajı belirlemekte ve uygulamacıya bunu bildirmektedir. Bu sayede gereksiz ilaç kayıplarının veya yüksek doz uygulamaların önüne geçmek mümkün olmaktadır. Buradaki dozaj tavsiye niteliğinde olup veteriner hekim tarafından değiştirilerek gerek iş emirlerine gerekse rutin uygulamalara yansıtılabilir.


Halk Sağlığı Yönetimi

• İlaç Etkileri: Halk sağlığı yönetim sistemi ile hayvanlara uygulanan ilaçların arınma süreleri gözlemlenerek yanlış kesim veya sağım yapılmasının önüne geçilebilmektedir.


• Uyarı Sistemi: Bunun yanı sıra sisteme girilebilen uyarılarla da hayvanla ilgili işlem yapılırken halk sağlığını etkileyebilecek her türlü uygulamadan kaçınılması sağlanabilmektedir.


İlaç Maliyetleri

• RFID tabanlı işlem girişi: Sahada yapılan ilaç uygulamalarının ve tedavilerin hayvanın kulak küpesi okutularak sisteme girilmesini sağlayan mobil modüldür. Bu modül sayesinde hayvana yapılan ilaç uygulaması kaydedilebilmektedir.


• Personel Stokları: Daha önceden personele zimmetlenen ilaç stokundan uygulama miktarı düşülür.


• Maliyetlendirme: Uygulama maliyeti bireysel olarak hayvana işlenir. Bu sayede hayvanlara yapılan medikal uygulama maliyetleri de hayvan bazında takip edilerek hayvanların dağıtılmış maliyetleri değil gerçek maliyetleri izlenebilmektedir.


Genel İlaç Stok Yönetimi"

• Stok dağıtımı: İlaç ve sarf malzemesi stokları depo ve ekip bazında takip edilebilmekte ve hangi ekipte hangi ilaçtan ne kadar stok bulunuyor anlık olarak takip edilebilmektedir. Depolardan ilaç çıkışları doğrudan ekiplere yapılmakta ve ekip stokları da uygulama veya fire ile düşürülmektedir. Ekip stoklarının ve uygulamalar bazında harcamaların raporlaması da anlık olarak yapılabilmektedir. İstendiği taktirde ilaç uygulamaları da barkodlu uygulama ile yapılabilmekte ve tüm uygulamalarda kesinlik ve hatasızlık sağlanabilmektedir.Sağlık Ekibi Yönetimi

• Performans: Sağlık ekiplerinin yapmış oldukları uygulamalar ve performansları anlık olarak takip edilebilmekte, alınan raporlarla ekiplerin performansları izlenebilmektedir.


• Anlık izleme: Ekiplerin en son hangi padokta padokta çalıştığı sistemden görüntülenebilmektedir.Genel Sağlık Maliyet Yönetimi

• Sağlık uygulamalarından kaynaklanan maliyetler, lot, grup, çiftlik, padok ve hayvan bazında raporla yansıtılmakta hastalık bazında maliyet analizi hastalıkların alt süreçlerine kadar yapılabilmektedir. Hastalığın görülme oranı, tüm görülen hastalıklarla maliyet karşılaştırmaları yönetici karar destek sisteminde önemli kolaylık sağlamaktadır.Aşı ve Koruyucu Uygulamalar Yönetimi

• Hayvan tipine özel yönetim: Hayvanların alım tiplerine (alım ağırlığı, yaşı, ırkı vb.) göre belirli zamanlarda sisteme daha önceden tanımlanmış kriterler doğrultusunda sistem aşı ve diğer koruyucu uygulamaları öneri listesi olarak göstermekte veya iş emri olarak atayabilmektedir. Bu sayede hayvanlara yapılacak rutin işlemler atlanmamakta ve bu tip işlemlerin atlanmasından kaynaklanan kayıplar önlenebilmektedir.Cattle Crush Sağlık İşlemleri

• Otomatik işlemler: Cattle Crush uygulamalarında hayvanlara yapılan işlemler protokoller oluşturularak otomatik olarak hayvanlara işlenebilmektedir. Bu da her hayvana ayrı uygulama girişini önleyerek zamandan tasarruf sağlamaktadır.


Karar destek sistemi: Aynı zamanda bu uygulamalar sırasında hayvanın performansı ve geçmiş medikal bilgileri incelenerek ve yakın zamandaki iş emirleri görüntülenerek o sırada bu uygulamaların gerçekleştirilmesi de sağlanabilmektedir.Vetident Teknoloji | INTEGRAFARM

Otomasyon Ekipmanları