INTEGRAFARM

SÜRÜ YÖNETİMİ, ÇİFTLİK OTOMASYON ve ÜRÜN İZLENEBİLİRLİK SİSTEMLERİ

Tel: +90 216 599 0598 | Mail: bilgi@vetident.com
RFID Destekli Sürü Yönetim Sistemi Tahmini Maliyet HesaplayıcıMaliyet ve Getiri

10 000 başlık bir işletmede verimdeki %5’lik kayıp veya %5lik bir artış yaklaşık 500 hayvana denk gelmektedir.


Mükemmel bir yönetim sistemi ile ile hayvancılık işletmelerinde standart yönetime göre verimin %15 oranında arttırılabildiği ispatlanmıştır. (10.000 başlık bir işletmede 1500 baş ek verim)


Yanlış yönetim ile de verim kayıplarının %30’lara vardığı bilinen bir gerçektir. (10.000 başlık işletmede 3000 baş kayıp)


INTEGRAFARM MÜKEMMEL YÖNETİM İÇİN GEREKLİ OLAN TÜM ENSTRUMANLARI SİZE SUNUYOR. GERİSİ SİZE KALMIŞ" meta:resourcekey="lblIntegrafarmSizeKalmisResource1


Hayvancılık işletmeleri büyüdükçe ve birden tesiste faliyet göstermeye başladıkça merkezi olarak idare edilmesi zorlaşmaktadır. Ölçek büyüdükçe aktif hayvancılık yapan işletmelerin sahip olduğu tesisler arasındaki hayvan hareketleri artmakta, hayvanlar çeşitlileşmekte ve hayvanların takibini yapmak neredeyse imkansız hale gelmektedir.


Hayvanların performans değerlendirmeleri doğrultusunda sınıflandırılması, performans, yaş, ırk tip ve diğer özelliklerine göre farklı rasyon ve diyet uygulamaları işletmelerin büyüklüğü yüzünden oldukça zor olmaktadır. Çünkü tüm bu ince hesapları her gün yapmak ve gerekirse her gün değiştirmek manuel olarak yapılamayacak bir işlemdir.


Hangi padoğa hangi yemden ne miktarda verileceğini belirlemek için padoktaki hayvan kombinasyonlarına göre, miktarına göre, geçmiş yemleme performanslarına göre bir diyet belirlemek gerekmektedir.


Hazırlanan diyetin dağıtılan diyet olup olmadığı tamamen mikser operatörünün insiyatifine veya yeteneğine bırakılmaktadır. Bu alanlarda bir denetim mekanizması kurulamadığı için hayvanların ne yediğini bilmek dahi mümkün olamamaktadır.


Bilgisayarlı yemlik yönetimi henüz bir çok işletme tarafından uygulanmak bir yana adı bile duyulmamıştır. Kontrollerden padoklara dağıtılan yemin içeriğine ve miktarına kadar uzanan bu zincirin yönetimi profesyonel bir şekilde yapılırsa verimin standart beslemeye göre %15’e kadar arttığı gözlenmektedir.


Çoğunlukla bu gibi işletmelerde yeterince esnek davranılamadığı ve karar alarak hızlı bir şekilde değişiklik yapılamadığı için rutin uygulamalarla devam etmek zorunda kalınmakta ve aynı sistemin tüm çiftliğe uydurulmaya çalışılmaktadır. Bu da doğru beslenme, denetim ve hızlı uygulama yapamama sonucunda verimlilikten ödün vermek anlamına gelmektedir. Hatta bir çok işletmede büyüklüğü ne olursa olsun her gün hayvan sayısına göre belirli bir yem miktarı belirlenmekte ve buna göre padoklara dağıtım yapılmaktadır. Hayvanların bulundukları padoktaki ırk, yaş, kilo, tip ve geçmişteki performans kayıtları tamamen göz ardı edilmekte ve bunun sonucunda %30’lara varan verimlilik kayıpları yaşanmaktadır.


Sağlık işlemlerinin yeterince takip edilememesinden ve kayıt sistemi ve personel hatalarından hangi hastalıkların ne derece işletmeyi zarara uğrattığı tam olarak bilinememekte, hatta hastalık kaynaklarının yok edilmesine dönük hiçbir işlem yapılamamaktadır. Çok görülen bir hastalık verim kaybına yol açmazken daha az görülen bazı hastalıklar yüksek verim kayıplarına yol açabilmektedir. Bu tip durumların atlanması veya göz ardı edilmesi sonucunda doğru hedefe yönelmek mümkün olmamaktadır.


Integrafarm yapamayacağınızı düşündüğünüz için aklınıza bile getirmediğiniz aksiyonlar için bir altyapı hazırlayarak yönetim yeteneklerinizi en üst düzeyde sergileme imkanını size tanımaktadır. Yönetim sistemini bir defa belirleyerek sisteme kaydettiğinizde Integrafarm yapılacak işlemleri günlük hatta anlık hesaplamalarla sizin istediğiniz şekilde hazırlar ve iş emri olarak atar. İşlemlerin düzgün yapılıp yapılmadığını cihaz ve ekipmanlardan otomasyon sistemi ile aldığı verilerle teyit eder ve gerçekte yapılan işlemleri kaydeder. Bunları yorumlar, ve size veriyi bilgiye çevirerek sunar.


İşletmeniz ne kadar büyük olursa olsun hayvan hareketleriniz ne kadar yoğun olursa olsun Integrafarm sizin için çalışacak ve ihtiyacınız olan tüm bilgi ve esnekliği size sunacaktır.


INTEGRAFARM BÜYÜK ÖLÇEKLİ YAPILARDA MALİYETİNİ EN ÇOK BİR AYLIK VERİM ARTIŞI VE KAYIPLARIN ENGELLENMESİ İLE ÇIKARTACAKTIR.Otomasyon Ekipmanları