INTEGRAFARM

SÜRÜ YÖNETİMİ, ÇİFTLİK OTOMASYON ve ÜRÜN İZLENEBİLİRLİK SİSTEMLERİ

Tel: +90 216 599 0598 | Mail: bilgi@vetident.com
RFID Destekli Sürü Yönetim Sistemi Tahmini Maliyet HesaplayıcıAnaliz ve Yönetim Destek Sistemi


Integra Farm kendi bünyesindeki 120’ün üzerindeki raporla işletme yönetiminin ihtiyacı olan her türlü analiz raporunu sağlayabilmektedir. Bu 120 rapordan da kullanıcı tarafından 600’ü aşan özel rapor sistemden alınabilmektedir.


Raporlamalar ve performans analizleri birden çok çiftlik sahibi olan işletmeler için başka hiçbir sistemin sunamadığı analiz imkanlarını sunmaktadır.


Birçok yazlım hayvanların lot bazında giriş ve lot bazında hareket edebilmelerine imkan tanımaktadır. Ancak bu şekilde maliyet analizleri çiftlik, lot, hayvan vb.. bazında yapılabilmektedir. IntegraFarm lot bazında hayvan alımı ve performans analizi yapabilmesine rağmen hayvan hareketlerini kısıtlamamaktadır. Aynı lottan hayvanlar farklı çiftliklerde farklı padoklarda bulunabilir ve çiftlikler arası transferlerde herhangi bir kısıtlamaya gerek kalmadan tüm maliyet ve performans analizlerini hayvan bazında yapabilmektedir. Aynı gün farklı padoklarda hatta farklı çiftliklerde ve farklı rasyonlarla besleme yapılabilmekte ve buna rağmen yapılan tüm raporlama ve analizlerde gerçek verilerle hareket edilebilmektedir.

Örneklemlerle değil gerçek verilerle analiz: IntegraFarm gerçek verilerle hareket ettiğinden örneklemlerin mecbur bıraktığı veri sapmalarını hesaba katmadan hassasiyeti en üst düzeyde olan verilerle karar vermenizi sağlamaktadır.


Bilimsel hesaplamalar: IntegraFarm hazırlanırken literatürdeki hayvancılıkla ilgili tüm bilimsel hesaplama sistemleri incelenerek gerekli uzmanlardan destek alınarak bu alandaki en geçerli formüller kullanılmıştır.Otomasyon Ekipmanları